Wyzwania

Demografia a rynek - nowe wyzwania przed branżami

Dziś ponad 25% społeczeństwa stanowią osoby w wieku 60 lat i więcej, co stanowi grupę 10 milionów klientów. W 2050 aż 40% społeczeństwa będzie po 60-tym r.ż.

To sprawia, że rynek seniorów jest jednym z najszybciej rosnących segmentów konsumenckich.

Firmy stoją przed wyzwaniem dostosowania swoich usług i produktów do potrzeb tej grupy, która jest coraz bardziej aktywna ekonomicznie.

Program OK SENIOR® pomaga organizacjom przystosować się do tych zmian, oferując narzędzia i wiedzę potrzebną do skutecznej adaptacji obsługi klienta, infrastruktury, oferty i komunikacji na potrzeby dojrzałych osób .

Zrozumienie potrzeb rynku seniorów

W obliczu starzenia się populacji oraz rewolucji technologicznej,

firmy stają przed wyzwaniem dostosowania swoich ofert do osób, które nieco inaczej korzystają z nowoczesnych technologii i usług.

Nasz program certyfikacji pomaga organizacjom zrozumieć i odpowiedzieć na te wyzwania, dostarczając wiedzy o preferencjach i oczekiwaniach seniorów .

Przez głębokie analizy i audyty, OK SENIOR® identyfikuje kluczowe aspekty, które wymagają poprawy, aby seniorzy mogli pełni korzystać z oferowanych rozwiązań bez barier.

Wartości

Znak jakości na w Twojej firmie oznacza, że oferowane przez Ciebie produkty spełniają 4 kryteria, czyli są:

Dostępne

każdy, niezależnie od wieku, ma szansę dowiedzieć się o ofercie oraz ją skonsumować wedle swoich potrzeb i możliwości finansowych.

Bezpieczne

czyli takie, które nie wprowadzają w błąd ani co do sposobu użytkowania, zwrotów, reklamacji oraz są bezpieczne finansowo.

Zrozumiałe

klient, niezależnie od wieku, rozumie co kupuje, czemu to służy oraz wie, jak wygląda dalsza ścieżka korzystania z oferty.

Potrzebne

klient kupuje to, co jest mu potrzebne i nie jest podmiotem nacisków i manipulacji, aby kupił rzeczy zbędnych oraz takich, których właściwości nie zostały nigdzie potwierdzone.

Gdyby polscy Seniorzy założyli swój kraj, miałby on więcej mieszkańców niż 1/3 państw w Europie

W Polsce żyje obecnie:
9,8 mln osób 60+
14,4 mln osób 50+

Copyright © 2016 - 2024 by: OK SENIOR Polska Rudnicka, Wadowski Sp. k.