O nas

OK SENIOR® to pierwszy w Europie znak jakości dla produktów i usług dostosowanych do potrzeb klientów 60+.

Historia i misja OK SENIOR®

Program certyfikacji OK SENIOR® został stworzony, aby odpowiedzieć na rosnące potrzeby demograficznej grupy seniorów, którzy poszukują produktów i usług dostosowanych do ich specyficznych wymagań.  

Od 2016 roku nieustannie pracujemy nad rozwojem standardów, które ułatwiają seniorom dostęp do rynku konsumenckiego na równych zasadach , jak osobom młodym oraz sięganie do nowoczesnych rozwiązań technologicznych i usługowych.

Naszym celem jest nie tylko poprawa jakości życia osób starszych, ale także wspieranie firm w efektywnym reagowaniu na zmieniające się potrzeby rynkowe.

Certyfikat OK SENIOR® jest wyrazem naszego zaangażowania w tworzenie bardziej inkluzywnego społeczeństwa, gdzie każdy, bez względu na wiek, ma równy dostęp do produktów i usług. 

Znak Jakości OK SENIOR® został opracowany w 2016 roku przez spółkę OK SENIOR® Polska we współpracy z: Krajowym Instytutem Gospodarki Senioralnej, TÜV Rheinland oraz Fundacją Polskiego Godła Promocyjnego "Teraz Polska".

O ile nie mamy wpływu na upływ lat, to możemy mieć wpływ na to,
na ile otaczający nas świat pasuje do nas niezależnie od wieku.

Wartości

Znak jakości w Twojej firmie oznacza, że oferowane przez Ciebie produkty spełniają 4 kryteria, czyli są:

Dostępne

każdy, niezależnie od wieku, ma szansę dowiedzieć się o ofercie oraz ją skonsumować wedle swoich potrzeb i możliwości finansowych.

Bezpieczne

czyli takie, które nie wprowadzają w błąd ani co do sposobu użytkowania, zwrotów, reklamacji oraz są bezpieczne finansowo.

Zrozumiałe

klient, niezależnie od wieku, rozumie co kupuje, czemu to służy oraz wie, jak wygląda dalsza ścieżka korzystania z oferty.

Potrzebne

klient kupuje to, co jest mu potrzebne i nie jest podmiotem nacisków i manipulacji, aby kupił rzeczy zbędnych oraz takich, których właściwości nie zostały nigdzie potwierdzone.