CSR i ESG

Odpowiedzialność społeczna i zrównoważony rozwój w kontekście starzejącego się społeczeństwa

Certyfikacja OK SENIOR® to więcej niż znak jakości – to wyraz odpowiedzialności społecznej i zaangażowania w realizację globalnych celów zrównoważonego rozwoju (ESG).

Dzięki naszej inicjatywie firmy nie tylko zyskują przewagę rynkową, ale także przyczyniają się do budowania inkluzji społecznej, poprawy jakości życia seniorów oraz zmniejszenia nierówności.

Integracja odpowiedzialności społecznej z biznesem

Działania w ramach CSR i ESG są coraz ważniejszym elementem strategii firm, które nie tylko chcą być postrzegane jako odpowiedzialne społecznie, ale także realnie przyczyniają się do poprawy świata.

Certyfikacja OK SENIOR® jest narzędziem, które pozwala firmom włączyć te wartości do swojej działalności poprzez poprawę dostępności swoich usług i produktów dla seniorów.

Program pomaga w realizacji globalnych celów zrównoważonego rozwoju, takich jak redukcja nierówności i przyczynia się do budowania społeczeństwa, które szanuje potrzeby wszystkich swoich członków.

Zmieniaj świat dla dzisiejszych seniorów i dla siebie w przyszłości

Be egoist - you’ re working for future self

Copyright © 2016 - 2024 by: OK SENIOR Polska Rudnicka, Wadowski Sp. k.