CHCĘ OTRZYMAĆ PASZPORT

Posłuchaj

PASZPORT OK SENIOR®
Senior Znaczy Szacunek

Paszport OK SENIOR® zawiera:

1. KONTAKT Z DZIELNICOWYM

Bezpłatna aplikacja „Moja Komenda” pokaże, gdzie znajdziemy dane kontaktowe do naszego dzielnicowego. W nagłych przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112  lub 997.

2. POMOC DLA OFIAR PRZEMOCY

  • Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – 800 12 00 02
  • Kryzysowy Telefon Zaufania – tel. 116 123
  • Istnieje także wiele lokalnych telefonów z pomocą dla ofiar przemocy

3. KRADZIEŻ / UTRATA DOKUMENTÓW

Jeśli stracisz dokument tożsamości, jak najszybciej zgłoś to Policji oraz w Biurze Informacji Kredytowej nieskradzione.pl/zastrzeganie-dokumentow

4. ZASTRZEGANIE KART PŁATNICZYCH
W przypadku zgubienia karty płatniczej lub kredytowej każdego banku, można ją zastrzec pod numerem telefonu 828 828 828.

5. BIURO INFORMACJI KREDYTOWEJ
Biuro Informacji Kredytowej umożliwia zainstalowanie alertu SMS o tym, że ktoś bierz kredyt na Twoje dane – www.bik.pl

6. OCHRONA KONSUMENTÓW
Bezpłatna Infolinia Konsumencka – tel. 801 440 220  oraz 22 290 89 16, pon.–pt., 8.00–18.00.

Rzecznik Konsumentów udziela nieodpłatnych porad w każdym Starostwie Powiatowym.

Punkt informacyjny dla odbiorców prądu i gazu, tel. 22 661 63 05  oraz 22 661 63 09.

Dla Klientów TAURONA, którzy w zakresie prądu, lub gazu: podpisali niechcianą umowę, zostali wprowadzeni w błąd, chcą sprawdzić, czy otrzymana od handlowca oferta jest od TAURONA – tel. 555 444 555 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne zgodnie z taryfą operatora).

Zgłaszanie problemów z zakładem ubezpieczeń – tel. 22 333 73 26  oraz 22 333 73 27.

1. DODATEK MIESZKANIOWY
Kryterium – dochód na osobę w gospodarstwie domowym.
Miejsce złożenia wniosku – urząd gminy lub ośrodek pomocy społecznej.
2. DODATEK ENERGETYCZNY
Kryterium – dochód na osobę w gospodarstwie domowym.
Miejsce złożenia wniosku: urząd gminy lub ośrodek pomocy społecznej.
Dodatek energetyczny przysługuje osobom otrzymującym dodatek mieszkaniowy.
3. DODATEK LUB ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY
Kryterium: wiek powyżej 75 roku życia lub renta z orzeczeniem o niesamodzielności (dawna I grupa).
Dodatek ze względu na wiek automatycznie wypłacany jest po osiągnięciu kryterium wieku, nie musimy zatem składać wniosku. O zasiłek wnioskujemy do ZUS/KRUS.
4. ABONAMENT RTV
Całkowite zwolnienie z opłat.
Kryterium – wiek powyżej 75 r.ż. lub powyżej 60 r.ż. z prawem do emerytury z kryteriami dochodu.
Miejsce złożenia wniosku – Urząd Pocztowy.
5. PRZEJAZDY POCIĄGIEM
• 37% ulgi na przejazd dwa razy w roku (przejazd tam i z powrotem to dwa przejazdy)
Kryterium – prawo do emerytury lub renty
• PKP Intercity „Bilet dla Seniora” – 30% zniżki
Kryterium – wiek powyżej 60 r.ż.
Infolinia PKP Intercity dla abonentów sieci stacjonarnych i komórkowych 19 757.
6. NIEODPŁATNE LEKI
Kryterium – wiek powyżej 75 r.ż. oraz pozycja leku na liście MZ.
Bezpłatne leki będą mogli przepisywać lekarze rodzinni oraz niektóre pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej.
7. KARTA PARKINGOWA
Kryterium – orzeczenie o stopniu niepełnosprawności dla osób po 16 r.ż.
Miejsce złożenia wniosku – Urząd Gminy.
8. KOMUNIKACJA MIEJSKA
Nie obowiązują ustawowe zniżki dla Seniorów, ale często miasta proponują ulgi lub bezpłatne przejazdy. O ulgi komunikacyjne pytamy w Urzędzie Gminy, zakładzie lub przedsiębiorstwie komunikacyjnym.
9. NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Kryterium – wiek powyżej 65 r.ż.
Szczegóły w Urzędzie Gminy.
Ponadto bezpłatną pomoc prawną można uzyskać w studenckich poradniach prawa organizowanych przy uczelniach wyższych, a także w parafiach.
10. BONIFIKATA OD UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO
Kryterium – dochód na osobę w gospodarstwie domowym.
Miejsce złożenia wniosku – Urząd Gminy.
11. OPŁATA PASZPORTOWA
Całkowite zwolnienie z opłat.
Kryterium – wiek powyżej 70 r.ż.
Miejsce złożenia wniosku – Urząd Gminy.
12. ZNIŻKI NA KULTURĘ
Kryterium – wiek powyżej 65 r.ż.
Dokumentem uprawniającym do korzystania z ulgi jest dowód osobisty potwierdzający wiek powyżej 65 lat. Więcej informacji o ulgach na stronie www.oksenior.pl

1. DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ
Należy zgłosić się do ośrodka pomocy społecznej. DPS za pobyt pobiera miesięcznie 70% dochodów podopiecznego. Brakujące koszty dopłaca rodzina lub gmina. Na miejsce czeka się od 3 miesięcy do nawet 2–3 lat. Rejestr DPS prowadzi wojewoda.
2. ZAKŁADY OPIEKUŃCZO LECZNICZE
ZOL to rodzaj szpitala, do którego kieruje lekarz. Koszt pobytu pokrywa NFZ, a od pacjenta pobiera się miesięcznie 70% jego dochodów. Rejestr ZOL prowadzi NFZ.
3. DZIENNE DOMY POMOCY
Należy zgłosić się do ośrodka pomocy społecznej. Procedura przyjęcia trwa około tygodnia.
Osoby o najniższych dochodach są całkowicie zwolnione z opłat. Te, które mają wyższe emerytury, zapłacą od 10 do 40% swoich dochodów.
4. OPIEKA W DOMU Z OPS LUB NFZ
Ośrodki pomocy społecznej mogą wysłać do Seniora opiekunkę środowiskową, zwłaszcza jeżeli jest osobą samotną. Wniosek składamy w ośrodku pomocy społecznej.
Seniorzy, którzy wrócili do domu po pobycie w szpitalu lub przewlekle chorzy, mogą się starać o pomoc pielęgniarki. Skierowanie uprawniające do korzystania z opieki pielęgniarskiej wypisuje lekarz rodzinny lub lekarz specjalista. Opieka jest bezpłatna, w całości finansowana przez NFZ.
5. PRYWATNE DOMY SENIORA ORAZ PRYWATNA POMOC W DOMU
Przy wyborze domu seniora, firmy lub opiekunki należy korzystać z rekomendacji lub z takich podmiotów, które są zrzeszone w organizacjach nadzorujących jakość i posiadają certyfikaty jakości. Poza obszarami opieki i wsparcia należy zwracać uwagę na ryzyko wyłudzeń majątku, namówienie na testament, sprzedaż mieszkania lub inne szkody.

1. POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW
00-024 Warszawa, Al. Jerozolimskie 30
www.pzerii.org
tel: 22 827 09 15 i 22 827 36 42.

2. UNIWERSYTETY TRZECIEGO WIEKU

  • Fundacja Ogólnopolskie Porozumienie Uniwersytetów Trzeciego Wieku

www.fundacjaoputw.pl,
tel. 22 615 24 46.

  • Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku

www.federacjautw.pl,
tel. 18 443 57 08.

3. GMINNE RADY SENIORA
Gminne Rady Seniorów to ciała kolegialne o charakterze konsultacyjnym, które wspierają rady gminy w realizacji polityki senioralnej.
www.oksenior.pl Program OK SENIOR
www.kigs.org.pl KIGS
www.glosseniora.pl Miesięcznik Głos Seniora
www.bik.pl Biuro Inf. Kredytowej
www.ktomalek.pl Znajdź swój lek w aptece
www.mz.gov.pl Ministerstwo Zdrowia
www.znanylekarz.pl Opinie o lekarzach
www.tauron.pl Tauron – prąd i gaz
www.senior.pl Społeczność seniorów
www.rynekseniora.pl Medycyna, opieka, finanse

UŁATWIENIA
Wybierz ustawienia