KLIENCI-SENIORZY 60+ potrzebują sprawdzonych produktów i usług, aby dokonywać zakupów
Znak Jakości OK SENIOR® jest kodem wyboru i gwarantuje, że firma posiadająca OK SENIOR® jest wiarygodna

Znak Jakości OK SENIOR® ułatwia Seniorom dokonanie wyboru usługi czy produktu dostosowanych do ich potrzeb oraz wyróżniających się wysoką jakością

OPIEKA NAD SENIORAMI

osobnym obszarem działania na rzecz Seniorów jest przyznawanie Certyfikatu Znak Jakości OK SENIOR® jednostkom zajmującymi się opieką nad Seniorami

szczegółowy, wieloprofilowy audyt sprawdza i nadaje Certyfikat OK SENIOR® jednostkom, które spełniają najwyższe standardy w obszarach:

  • systemu zarządzania jakością w opiece długo i krótkoterminowej

  • szkoleń i certyfikaty dla opiekunów – ASYSTENT SENIORA

System certyfikacji Znaku Jakości „OK SENIOR®” jest pierwszym w Europie systemem oceny dóbr i usług dla osób powyżej 60 roku życia

System powstał dzięki intensywnym pracom Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej, spółki OK SENIOR Polska, TÜV Rheinland Polska oraz Public Consulting Group

Partnerem strategicznym projektu została Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”

Seniorzy wybierają produkty i usługi ze Znakiem Jakości OK SENIOR®