wniosek o wydanie bezpłatnego
„Paszportu OK SENIOR®”:

Ze względu na ogromną ilość zgłoszeń termin realizacji zamówienia może wynieść nawet cztery miesiące

PanPani

adres zamieszkania/korespondencyjny

Oświadczam, że zapoznałam/em się i akceptuję treść Regulaminu programu „Paszport OK Senior®”

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej oraz Healthy Ageing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. w celach marketingowych i statystycznych, a w szczególności informowanie o innych projektach Administratora lub jego partnerów realizowanych na rzecz pomocy Seniorom, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.)

Wyrażam zgodę na przekazywanie drogą elektroniczną na podany przeze mnie adres poczty elektronicznej, informacji związanych z realizowanymi przez Krajowy Instytutu Gospodarki Senioralnej oraz Healthy Ageing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K., na rzecz Seniorów projektami, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U. 2016, poz. 1030)

Wyrażam zgodę na otrzymywanie telefonicznych połączeń przychodzących inicjowanych przez Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej oraz Healthy Ageing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K., w celu marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity: Dz.U. z 2016, poz. 1489)

*POLA OBOWIĄZKOWE

Administratorem Państwa danych osobowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.), jest Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej z siedzibą w Warszawie (00-422), przy ul. Wilanowskiej 14 lok. 51 oraz Healthy Ageing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. z siedzibą w Warszawie (00-422), przy ul. Wilanowskiej 14 lok. 51 – operator programu. Dane podane w powyższym formularzu są przetwarzane wyłącznie w celu udziału w programie „Paszport OK Senior”.

Administrator danych informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie jest możliwe wydanie i dostarczanie Paszportu OK SENIOR. Każdemu uczestnikowi programu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

UŁATWIENIA
Wybierz ustawienia