Wyniki audytu przeprowadzone w Orange potwierdziły, że salony oraz  infolinia dedykowana seniorom spełniają normy jakości OK SENIOR czyli jest bezpieczna, odpowiada na rzeczywiste potrzeby osób starszych i chroni przed nadużyciami jest przyjazna w użytkowaniu, zrozumiała i łatwo dostępna.

Dane kontaktowe:
Al. Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa, Mazowieckie
http://www.orange.pl