POMAGAMY DOPASOWAĆ

SPRAWDZAMY

CERTYFIKUJEMY Znakiem Jakości OK SENIOR®

 

OBSŁUGĘ, PRODUKTY I USŁUGI DLA POTRZEB KLIENTA 60+

 
   

Licencja na 2 lata

ROZWIJAMY RYNEK SENIORALNY W POLSCE

NASI KLIENCI SĄ LIDERAMI W SWOICH SEGMENTACH BIZNESOWYCH

BUDUJEMY INNOWACYJNY RYNEK KLIENTA-SENIORA 60+ W POLSCE

NADAJEMY NOWĄ JAKOŚĆ ISTNIEJĄCYM PRODUKTOM I USŁUGOM

  • ZNAMY Seniorów, ich potrzeby, pragnienia, marzenia, obawy

  • WIEMY jakich produktów/usług potrzebują Klienci-Seniorzy 60+

  • TWORZYMY zupełnie nowe produkty/usługi dla Klientów-Seniorów 60+ precyzyjnie dostosowane do ich potrzeb

  • SPRAWDZAMY czy istniejące produkt/usługa spełniają potrzeby Klientów-Seniorów 60+, są atrakcyjne, zaspokają poczucie bezpieczeństwa i są dostępne w rozumieniu kosztowym

  • CERTYFIKUJEMY sprawdzone, spełniające najwyższe standardy i realne potrzeby Klienta-Seniora 60+

  • WSKAZUJEMY, które obszary wymagają zmian, wg sugestii Seniorów

  • DOCIERAMY do finalnego Klienta-Seniora 60+

Polska najszybciej starzejącym się krajem w EU

obecnie w Polsce jest więcej osób 60+ niż dzieci i młodzieży (0-20 lat) *
w 2025 roku osób 60+ będzie prawie o 3 miliony więcej niż dzieci i młodzieży

* dane GUS

Seniorzy wybierają produkty i usługi ze Znakiem Jakości OK SENIOR®