W Polsce obecnie jest 9 milionów Seniorów. Osoby starsze są stale rosnącą grupą wartościowych, lojalnych klientów. Ponad 30% klientów, to Seniorzy. Według badań potrzebują oni sprawdzonych usług, aby dokonywać bezpiecznych zakupów. Znak Jakości OK SENIOR jest kodem wyboru i gwarantuje, że firma posiadająca OK SENIOR jest wiarygodna.

Znakiem Jakości OK SENIOR mogą pochwalić się firmy, które oferują produkty lub usługi przyjazne Seniorom oraz pozytywnie przejdą proces audytu. Certyfikat OK SENIOR potwierdza, że produkty lub usługi są:

Certyfikat Znak Jakości OK SENIOR można otrzymać w następujących obszarach:

  • Senior konsumentem dóbr i usług,

  • System zarządzania jakością w opiece długo i krótkoterminowej,

  • Asystent Seniora – szkolenia i certyfikaty dla opiekunów

System certyfikacji Znaku Jakości „OK SENIOR” jest pierwszym w Europie systemem oceny dóbr i usług dla osób starszych. Powstał dzięki współpracy Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej, TÜV Rheinland Polska, spółki Healthy Ageing oraz Public Consulting Group. Partnerem strategicznym projektu została Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”.

 

 

Seniorzy wybierają produkty i usługi ze Znakiem Jakości OK SENIOR

UŁATWIENIA
Wybierz ustawienia