kampania senior
CO TRZECI klient, to klient 55+ Zajmujemy się samodzielnym prowadzeniem badań konsumenckich oraz we współpracy z Kantar Polska oraz korzystamy z dorobku badawczego Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej.

Żeby zyskać Klienta dojrzałego trzeba go poznać, profilujemy Klienta dojrzałego 55+, tak samo jak Klienta 16-49. Żaden marketer nie pozwoliłby sobie na pominięcie jakiejkolwiek grupy  targetowej powyżej 1 mln osób, a tymczasem w Polsce mamy:

 • 11,9 mln osób w wieku 55+
 • 9,2 mln osób 60+
 

Co o nich wiemy i czy właściwie kierujemy do nich ofertę?

 • 12 milionów konsumentów różni się od siebie nie tylko wiekiem, ale też stylami życia i potrzebami.

 • Są uważnymi i świadomymi klientami, którzy doceniają jakość.

 • Nie mówimy o starzeniu się społeczeństwa tylko o wydłużaniu życia.

 • Nie o przejściu na emeryturę, lecz o drugiej połowie życia.

 • Nie o wieku metrykalnym, lecz postrzeganiu lifestyle’owym.

  Pracujemy dla firm komercyjnych z branż

  finansowych, energetycznych, paliwowych, kurierskich, turystycznych, FMCG, sieci spożywczych, AGD, telekomów, innych.

  Nie wykluczamy 1/3 wszystkich Klientów, lecz zabiegamy o nich. Pomagamy firmom dopasować ofertę, produkty, miejsca do potrzeb Klienta 55+. Dajemy gotowe rozwiązania. Pomagamy zdobyć rynek w segmencie Klienta 55+.

  Sprawdzamy dostosowanie obecnej uniwersalnej oferty do potrzeb Klienta 55+. Przeprowadzamy audyty sprawdzające, przygotowujemy raporty poaudytowe. Całość przedstawiamy w przejrzystych raportach, a wyniki i wnioski wykorzystujemy w przygotowaniu rekomendacji dalszych działań. Certyfikujemy Znakiem Jakości OK SENIOR® produkty, usługi i miejsca.

  Nasze zespoły w OK SENIOR®

  wykorzystują to, co się zmienia, reagują szybko, odnoszą sukcesy, wychodząc poza schematy i pomagają Partnerom Biznesowym uzyskiwać wyższy poziom sprzedaży i osiągać więcej satysfakcji Klienta 55+. Jesteśmy numer jeden w Polsce, w znajomości Klienta 55+.

  Wystartowaliśmy pięć lat temu razem z Krajowym Instytut Gospodarki Senioralnej tworząc Program Certyfikacji Znak Jakości OK SENIOR®. Partnerem Strategicznym projektu została Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”.

  Marzena Rudnicka

  Prezes Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej


  Inicjatorka, wizjonerka, osoba, dla której idea zmiany i dostosowania świata pod potrzeby zmieniającego się społeczeństwa 55+ jest życiową pasją. Fundatorka i Prezes Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnego, czołowego polskiego think-tanku, wspierającego firmy oferujące produkty i usługi dedykowane osobom 55+. Członkini Kapituły konkursu międzynarodowego SilverEco; Rankingu Największych Banków w Polsce Miesięcznika Finansowego Bank 2019; Członkini Rady w Rządowym Programie „Dostępność Plus”; Liderka Projektu UOKiK „Konsumencie nie jesteś sam”; Ekspert wspierający Komitetu Nauk Demograficznych PAN; Członkini Rady Obywatelskiego Parlamentu Seniorów.

  Szymon Szaciłło-Kosowski

  Właściciel Agencji QPQ


  Inicjator, wizjoner, dla którego wyzwania niemożliwe są największą radością i zmieniają się w możliwe i spełnione. Ekspert Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej. Kierownik Projektu UOKiK „Konsumencie nie jesteś sam”. Kilka lat doświadczenia związanego z przygotowywaniem i prowadzeniem kampanii reklamowych i CSR skierowanych do Klienta 55+. Wieloletni strateg marketingu zintegrowanego, właściciel Agencji Reklamy QPQ.
   

  Raport Silver Book 2019


  Zamów z prezentacją lub warsztatami. Syndykatowy Raport - autorzy Kantar i Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej.

  Zawartość raportu podzielono na 6 obszarów:

  • demografia
  • sytuacja finansowa
  • konsumpcja i usługi
  • psychografia i jakość życia
  • rozrywka i czas wolny
  • media i reklama

  Zakres naszych działań

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

  Narzędzia

  PODRĘCZNIKI DLA POCZĄTKUJĄCYCH
  - tworzenie podręczników dla początkujących
  STANDARDY I MANUALE
  - tworzenie Księgi Jakości OK SENIOR® dostosowanej do potrzeb firmy
  - rozmowy z Klientem 55+, obejmujące: sposób konstruowania i wypowiadania komunikatów, język, nastawienie oraz wykorzystanie innych kompetencji miękkich
  - scenariusze rozmów z Klientem 55+
  - obsługi technicznej Klienta 55+
  - obsługi reklamacji od Klienta 55+
  - prowadzenia sprzedaży usług Klientowi 55+
  TWORZENIE OFERT
  - dostosowanie obecnej oferty do potrzeb Klienta 55+ np. poprzez zmianę języka komunikacji bez potrzeby zmiany samej oferty
  - przeanalizowanie propozycji wprowadzenia konkretnych usług dedykowanych Klientom 55+ w kontekście obecnie dostępnej oferty
  - analiza materiałów przekazanych przez Klienta oraz materiałów dostępnych on-line celem zdefiniowania potencjalnych obszarów rozszerzenia/dostosowania obecnej oferty usług pod kątem Klienta 55+
  - propozycji odrębnej usługi bądź wariantu usługi przeznaczonej dla Klientów 55+ i odpowiadającej na ich potrzeby oraz oczekiwania
  - możliwości różnicowania oferty dla różnych segmentów Klientów55+
  - opracowania zasad, na jakich usługi będą dostępne
  - propozycji strategii cenowej
  - tworzenia i rekomendacji na temat materiałów (w tym promocyjnych) dotyczących usług kierowanych do Klientów 55+ – w zakresie ich czytelności i zrozumienia
  MULTIMEDIA
  - gry
  - platformy rozwojowe
  - aplikacje edukacyjne dla Klienta 55+
  SZKOLENIA
  - warsztaty dla osób z obsługi Klienta 55+
  - wykłady dla firm np. Dialog społeczny z Seniorami
  - wykłady dla firm np. Klient 55+; rynek srebrnej gospodarki, fakty i mity. Klient 55+, portret, potrzeby, oczekiwania

  Marketing

  KREACJA
  - strategia komunikacji
  - ATL i BTL
  - digital
  - design
  - scenariusze i wizualizacja spotów reklamowych dla TV i radia
  - realizacje
  MEDIA
  - planowanie
  - zakup
  - strategia
  - produkcja spotów reklamowych do TV i Radia
  - realizacje
  PUBLIC RELATIONS
  - media relations
  - corporate PR
  - realizacje
  CSR
  - planowanie
  - organizacja
  - realizacje

  PRZYKŁADY CSR

  Kampania „Senior Znaczy Szacunek”

  dwie edycje 2017 i 2018
  Kampania społeczna (edukacyjno-informacyjna) kierowana do osób 60+, odbywająca się we współpracy z miastami i Uniwersytetami Trzeciego Wieku, zwykle na wolnym powietrzu.
  Do tej pory wzięło w niej udział ponad 20.000 osób 60+.
  Więcej informacji na: http://seniorznaczyszacunek.pl/

  Słuchowisko „Złote lata”

  • 10-odcinkowe edukacyjne słuchowisko radiowe.
  • Dowcipnie i jednocześnie edukacyjnie Lewandowscy rozwiązują problemy.
  • Stworzyliśmy całościową koncepcję.
  • Realizacja Teatr Polskiego Radia.
  • Emisja Program I Polskiego Radia

  Więcej informacji na: https://kigs.org.pl/sluchowisko-zlote-lata/