Zanleziono 2 firm

Wyróżniliśmy Znakiem Jakości OK SENIOR Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy w obszarze stacjonarnej całodobowej opieki nad osobami starszymi realizowanej w ramach systemu pomocy społecznej.

 Opieka długo i krótkoterminowa /  Opolskie